Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?ehled amerických zákon?, regula?ních ustanovení a p?íru?ek, které se dotýkají bezpe?nosti

03.11.2010
Rozsáhlý ?lánek, obsahuje odkazy na kompletní verze dokument?. Je rozd?len do ?ty? oddíl?:
  • Broadly applicable laws and regulations
  • Industry-specific guidelines and requirements
  • Key state laws
  • International laws
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/632218/the-security-laws-regulations-and-guidelines-directory
Autor: JP


<<- novější - Jak se role bezpe?nostního ?editele (CISO) zm?nila za posledních p?t let
Tv?rce Firesheepu bojuje za jeho legalitu - starší ->>
Design: Webdesign