Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Útok na RSA v b?eznu, koho ješt? jiného zasáhl?

24.10.2011
M?l to být ješt? tucet dalších firem, které však nebyly ochotné zve?ejnit p?íslušné informace. Brian Krebs p?ináší jejich seznam, který dosud nebyl publikován. Je v n?m i ?ada velmi známých spole?ností. Viz také komentá?e: N?které zmín?né firmy však úsp?šný útok popírají - Firms deny RSA-style security breach.
Viz také diskuzi na Schneierov? blogu - Full Extent of the Attack that Compromised RSA in March.
Zdroj: http://krebsonsecurity.com/2011/10/who-else-was-hit-by-the-rsa-attackers/
Autor: JP


<<- novější - Skype lze použít p?i zjiš?ování nelegálního stahování
Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 42/2011 - starší ->>
Design: Webdesign