Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

10 obvyklých bezpe?nostních chyb, které byste však nikdy nem?li ud?lat

18.08.2008
Chad Perrin :
 1. Zasílat citlivé informace nešifrovaným e-mailem
 2. Bezpe?nostní otázky formulovat tak, že odpov?? m?že být snadno uhodnuta (jméno matky za svobodna,...)
 3. P?íliš striktní omezení na podobu hesel (kdy ve skute?nosti je bezpe?nost pak snížena)
 4. Necháváte svého dodavatele, aby on definoval, co je „dobrá bezpe?nost“
 5. Podhodnocení požadavk? na provedení bezpe?nostní expertízy
 6. Podhodnocení významu bezpe?nostní analýzy
 7. P?ecen?ní významu utajení (utajit m?žete i bezpe?nostní politiky tak, že se o nich nedozví ani ti, kte?í je mají používat)
 8. Vyžadování takových cest identifikace, které snadno mohou být falšovány
 9. Zbyte?né vynalézání již vynalezeného
 10. Vzdát se bezpe?nostních prost?edk? kv?li imaginárnímu pocitu bezpe?nosti (heslo dám n?komu, kdo ?ekne - v?? mi, já jsem odborník, atd.)
Zdroj: http://blogs.techrepublic.com.com/security/?p=542
Autor: JPZáhadný útok na obsah vašeho clipboardu - starší ->>
Design: Webdesign