Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kone?né po?adí sout?že GATEKEEPER TEST - první Slovensko, druhá ?eská republika !

10.07.2005

Sout?ž GATEKEEPER TEST vyhlášená firmou Microsoft o šampióna v oblasti zabezpe?ení skon?ila 17.6.2005, ale na celkového vít?ze a kone?né po?adí jsme museli ješt? ?ekat na zapo?ítání dalších bod? ....
Sout?že se zú?astnili odborníci z oblasti zabezpe?ení informací z dvaceti zemí. Po dobu dvou týdn? p?ihlášení sout?žící odpovídali na dv? otázky, které se týkaly nejaktuáln?jších témat zabezpe?ení.
Více informací o sout?ži najdete na domovské stránce sout?že http://www.gatekeepertest.cz/, http://www.microsoft.com/emea/GatekeeperTest nebo na NEWS v p?ísp?vku Sout?ž ve znalostech zabezpe?ení IT - Gatekeeper....

O p?edb?žném výsledku - stavu po skon?ení sout?že - jsme informovali v NEWS 17.6.(Sout?ž GATEKEEPER TEST dnes skon?ila (?R v p?edb?žném po?adí na 14-tém míst?, Slovensko druhé !)).
Kone?né výsledky a vyhlášení národních šampion? v?etn? Evropského šampióna Gatekeeper 2005 však výrazn? ovlivnilo zapo?ítání tzv. žolík? (+240 bod? - pokud jej sout?žící nepoužili) a vyhodnocení poslední tzv. otev?ené otázky, ve které sout?žící ?ešili konkrétní problém.
Po zapo?tení všech t?chto dodate?ných bod? se výrazn? zm?nilo p?edb?žné po?adí stát?.
Slovenko se posunulo ze druhého místa p?edb?žného po?adí na místo první a ?eská republika posko?ila ze ?trnáctého místa na místo druhé !

V jednotlivcích jsme již tak úsp?šní nebyli. V prvé desítce se neumístil nikdo z ?eské republiky a Slovensko zde má zástupce jednoho.
Dosažený výsledek je úsp?chem a prokazuje, že máme dostatek administrátor?, specialist? a odborník? na IT, jejichž znalosti jsou na velmi dobré sv?tové úrovni.

Kone?né po?adí sout?ž Gatekeeper Test.

Po?adí zú?astn?ných zemí:
1 Slovakia 641
2 Czech Republic 568
3 Poland 554
4 South Africa 532
5 Switzerland 530
6 Turkey 520
7 Netherlands 519
8 Belgium 514
9 Ireland 509
10 Italy 508
11 Finland 490
12 Norway 484
13 Hungary 477
14 Austria 472
15 Spain 470
16 Sweden 453
17 Germany 429
18 United Kingdom 412
19 Denmark 394
20 France 349

?eská republika - jednotlivci:
1 Cheveyo 3660
2 HKN [f]ofr 3660
3 milos 3660
4 tr4sh 3660
5 tg2@seznam.cz 3644
6 tommek.g@seznam.cz 3644
7 katmai 3608
8 Huggo 3480
9 knotek 3456
10 Jaro_FBMI 3248

Jednotlivci - celkem:
1 Poland sdv 3900
2 Spain abmartinez 3900
3 Norway agentx 3900
4 Switzerland ebonnux 3900
5 Turkey firegirl 3900
6 Sweden hasmuh 3900
7 Slovakia mathew 3900
8 Netherlands mklomp 3900
9 Austria rmen 3900
10 United Kingdom scotty@mcleod.co.uk 3900

Zdroj: http://www.microsoft.com/emea/GatekeeperTest/cs-CZ/default.aspx?ctl=leaderboard
Autor: PV


<<- novější - Teroristé v Londýn? a viry
Záznamy telefonních hovor? na prodej - starší ->>
Design: Webdesign