Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sout?ž ve znalostech zabezpe?ení IT - Gatekeeper...

15.04.2005

Sout?ž Gatekeeper

Chcete porovnat svoje znalosti zabezpe?ení IT s kolegy z dvaceti evropských zemí? Zú?astn?te se on-line sout?že Gatekeeper a máte možnost vyhrát Tablet PC nebo placenou cestu a VIP pobyt na TechEd Europe v Amsterdamu.

Každé ráno budou bezpe?nostní experti od Turecka až po Velkou Británii sout?žit prost?ednictvím svých odpov?dí na nejaktuáln?jší témata týkající se IT bezpe?nosti. Otázky budou mít více možností odpov?di, s výjimkou otázky dvacáté a poslední v po?adí. Tento test bude nejv?tší p?íležitostí pro všechny bezpe?nostní experty na prokázání svých brilantních v?domostí v oblasti zabezpe?ení v IT.

Do sout?že se m?žete registrovat od 6. dubna až do 2. kv?tna 2005, kdy sout?ž za?íná.
Sout?ž pob?ží dva týdny do 14. kv?tna 2005.

Nejlepší z ?R a SR budou vyhlášeni a odm?n?ni na akci kulatý st?l s odborníkem na zabezpe?ení Rafalem Lukawieckim dne 27. 5. 2005 v Praze.

Registrovat se do sout?že m?žete na: http://www.gatekeepertest.cz/

Zdroj: http://www.gatekeepertest.cz/
Autor: PV


Design: Webdesign