Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?ný boot pro Windows 8 by m?l vylou?it Linux

22.09.2011
Navrhované zm?ny rozhraní UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) budou znamenat, že PC budou bootovat pouze z odvozeného digitáln? podepsaného obrazu (image).
Viz také Secure Boot in Windows 8 Worries Researchers.
MIcrosoft se ale ozval a ?íká, že Linux vylou?en nebude - MS denies secure boot will exclude Linux. Lock-out security tech can be disabled, if OEMs want a také - Microsoft Defends Secure Boot in Windows 8.

Podrobnosti k zm?nám, které p?inesou Windows 8, obsahuje ?lánek Demystifying Windows 8´s changes, additions, and features.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2011/09/21/secure_boot_firmware_linux_exclusion_fears/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - P?ehled ?íká: e-mail je hlavním zdrojem úniku dat v organizacích
Ti co hackli japonského armádního dodavatele, umí plynn? ?ínsky - starší ->>
Design: Webdesign