Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Summit diskutoval o hrozbách APT

14.09.2011
Za zav?enými dve?mi více než stovka ?elných manažer? hovo?ila o problémech s t?mito hrozbami (advanced persistent threat) a o možných regula?ních zm?nách, které by v této souvislosti byly žádoucí. Summit se konal v ?ervenci 2011, nyní 13. zá?í zve?ejnily spole?nosti TechAmerica a RSA st?žejní záv?ry z t?chto jednání, v ?lánku jsou komentovány. Viz také komentá? Cyber security leaders share their APT knowledge.
Zdroj: http://www.eweek.com/c/a/Security/Executives-Discussed-Security-Breaches-Attacks-During-APT-Summit-296714/?kc=rss
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Bittorrent.com napaden hackery
New York Times: nizozemský hack ukazuje na slabé stránky bezpe?nosti internetu - starší ->>
Design: Webdesign