Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 36/2011

12.09.2011
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek tohoto týdne upozorníme mj. na varování ohledn? možných pokus? hacker? okolo desátého výro?í 11. zá?í, na n?kolik nových verzí voln? dostupných program? a na reakce na zprávu spole?nosti McAfee o hackování automobil?.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-jak-bojovat-s-internetovymi-bezpecnostnimi-hrozbami/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Stále mám p?ístup k dalším CA, tvrdí úto?ník na DigiNotar
P?tice podstatných doporu?ení vzhledem k bezpe?nosti mobil? - starší ->>
Design: Webdesign