Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Doporu?ení k ochran? p?ed krádežemi ID pro studenty

09.09.2011
P?ipravila je spole?nost PrivacyGuard:
  1. Vychutnejte si no?ní zábavu, ale p?ij?te dom? s pen?ženkou
  2. Pravideln? prov??ujte stav svého ú?tu, je to užite?ný nástroj kontroly
  3. D?lejte si nové p?átele, ale z?stavejte ve st?ehu
  4. Sdílejte studijní doporu?ení, nikoliv však hesla
  5. Chra?te po?íta?e, ú?ty
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=11585
Autor: JP


<<- novější - Datové toky s partnery - co zvažovat vzhledem k ochran? p?ed pr?niky
Jak bojovat s internetovými bezpe?nostními hrozbami - starší ->>
Design: Webdesign