Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak bojovat s internetovými bezpe?nostními hrozbami

09.09.2011
Sadu doporu?ení p?ipravil Ian Kilpatrick (chairman of the Wick Hill Group), týkají se t?chto okruh?: Risk assessment/risk management, Staff training, Staying up to date, Anti-virus/anti-spyware, Firewalls, Authentication, Remote user security, Wireless security, Encryption (including laptop and smartphone encryption).
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=11586
Autor: JP


<<- novější - Doporu?ení k ochran? p?ed krádežemi ID pro studenty
Nová technika pom?že ochránit nositele pacemaker? p?ed hackery - starší ->>
Design: Webdesign