Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Desítka nej?ast?jších bezpe?nostních chyb

29.07.2011
Matthew Stibbe:
 • Slabá hesla
 • Špatná správa záplat
 • Nepravidelná politika zálohování
 • Chybí plán pro p?ípad pohromy
 • P?íliš velké spolehání se na technologie
 • Není použito šifrování dat
 • Neprob?hne varování o nastalém pr?niku
 • Není provád?n audit fyzických aktiv
 • Zam?stnanci nejsou proškolováni
 • Citlivá data spole?nosti jsou zasílána nešifrovan? e-mailem
Zdroj: http://www.businesscomputingworld.co.uk/the-10-most-common-security-mistakes/
Autor: JP


<<- novější - 10 cest, kterými nad?láte problémy svému systémovému administrátoru
Aktualizovatelný firmware se m?že stát novým cílem hacker? - starší ->>
Design: Webdesign