Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Není nebezpe?nost Duqu p?ece?ována?

22.10.2011
P?ichází k n?mu nové informace a jak to vypadá, stále je problematické stanovit cíle tohoto viru. V ?lánku jsou shrnuty názory zástupc? r?zných bezpe?nostních firem.
Z posledních informací (Symantec) - Duqu: Updated Targeting Information.
Dále - ´Son of Stuxnet´ hits European computer networks .
Zdroj: http://www.computerworld.com/s/article/9221105/Hard_to_fully_assess_Duqu_threat_yet_researchers_say?taxonomyId=17
Autor: JP


<<- novější - Kevin Mitnick - interview
TDL4 (Alureon) - jeden z nejsofistikovan?jších rootkit? byl nadále vylepšen - starší ->>
Design: Webdesign