Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

USA: po?íta?ová kriminalita je velkou národní hrozbou

28.07.2011
Dennis Fisher komentuje zprávu, kterou nyní vydala americká národní bezpe?nostní rada - Strategy to Combat Transnational Organized Crime. Je to další z ?ady dokument?, které jsou p?ipravovány jako sou?ást strategických dokument? týkajících se informa?ní bezpe?nosti.
Zdroj: http://threatpost.com/en_us/blogs/us-says-cybercrime-major-national-security-threat-072611
Autor: JP


<<- novější - Jak FBI hledá podez?elé Anonymous
K zranitelnosti ICQ, která m?že vést ke krádeži ú?tu - starší ->>
Design: Webdesign