Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

V?tšina bezpe?nostních profesionál? vypíná bezpe?nostní funkce - kv?li zvýšení rychlosti sít?

22.07.2011
Kelly Jackson Higgins informuje o výsledcích p?ehledu, který p?ipravila spole?nost Crossbeam Systems na základ? pr?zkumu v 500 firmách z celého sv?ta. V ?lánku jsou uvedená n?která ?ísla, samotný p?ehled je pak na tomto odkazu - Network Security Performance in the Real-World.
Zdroj: http://www.darkreading.com/vulnerability-management/167901026/security/perimeter-security/231002280/most-it-security-pros-disabling-security-functions-in-favor-of-network-speed.html
Autor: JP


<<- novější - Pojiš?ovatel Sony ?íká, že neodpovídá za náklady spojené s datovým pr?nikem
Hacke?i se za?ínají orientovat na malé firmy - starší ->>
Design: Webdesign