Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak se ve firmách dodržují bezpe?nostní postupy (IT Security Best Practices)?

04.08.2011
Zpráva spole?ností Venafi a Echelon shrnuje analýzu provedenou v 420 organizacích ohledn? dodržování bezpe?nostních praktik (v závorce uvedené procento zna?í nedodržení postupu), nap?íklad:
  • Provád?jte ?tvrtletní školení ohledn? bezpe?nosti a dodržování shody (77%)
  • Zašifrujte všechna data pro cloud a cloudové transakce (64%)
  • V organizaci používejte šifrování (10%)
  • Disponujte procesem ?ízení, který zajistí kontinuitu podnikání v p?ípad? kompromitace certifika?ní autority (55%)
  • M??te klí?e pro SSH každých 12 m?síc? (82%)
Zpráva obsahuje charakterizaci výsledk? ohledn? dalších sedmi praktik.
Zdroj: http://www.venafi.com/2011assessment/
Autor: JP


<<- novější - Jeff Moss: ?e? k zahájení konference Black Hat
Black Hat: každý se m?že dostat k SW v ?ipových kartách - starší ->>
Design: Webdesign