Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?t spole?ností , které bojují s po?íta?ovou kriminalitou vycházejíc z dat na internetu

21.07.2011
V zajímavém (a spíše netradi?ním) p?ehledu jsou uvedeny aktivity firem Panda Security, Google, ipTrust, Kindsight a Incapsula.
Zdroj: http://gigaom.com/cloud/5-companies-using-web-data-to-fight-cybercrime/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Dev?t zp?sob?, jak zabezpe?it váš iPad
Dlouhá sada doporu?ení pro obranu p?ed pr?niky - starší ->>
Design: Webdesign