Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Panda Security : P?t doporu?ení pro bezpe?né používání po?íta?e

22.10.2010
Jsou to :
  1. Používejte antivir
  2. Aktualizujte po?íta?
  3. Pravideln? skenujte sv?j systém a p?ipojená za?ízení
  4. Používejte bezpe?ná hesla a m??te je
  5. Chra?te zájmy svého podnikání
Jsou jednoduchá, ale kolik lidí si ani na tato základní opat?ení ?asto nevzpomene?
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=10036
Autor: JP


<<- novější - Jaké jsou rozdíly v bezpe?nostních filosofiích Unixu a MS WIndows?
Pochází ?erv Stuxnet z ?íny? - starší ->>
Design: Webdesign