Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak je to vlastn? s t?mi hrozbami, které vyplývají ze zjišt?ných zranitelností

01.07.2011
V ?lánku jsou komentovány názory Stefana Freie ze spole?nosti Secunia. Zmi?ovány jsou výsledky nedávné studie této spole?nosti - How to Secure a Moving Target with Limited Resources.
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2011/063011-researcher-threats-from-zero-day-exploits.html?source=nww_rss
Autor: JP


<<- novější - Historie zmatk?, jejichž p?vodcem byl LulzSec
25 procent uživatel? Facebooku má p?ítele, který p?íležitostn? ší?í malware - starší ->>
Design: Webdesign