Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel Crypto-World 6/2005

15.06.2005
Crypto-World 6/2005

Práv? vyšlo nové ?íslo e-zinu Crypto-World.
Registrovaným odb?ratel?m (855) byly sou?asn? e-mailem zaslány kódy k jeho stažení. Pokud pat?íte mezi odb?ratele a kódy jste ve svém e-mailu nenašli, požádejte o n? p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info a kódy Vám obratem zašleme....

Obsah Crypto-Worldu 6/2005
--------------------------
A. Informace pro ?tená?e a autory (P.Vondruška) 2-3
- Crypto-World uzavírá smlouvu s Národní knihovnou o archivaci a katalogizaci svého obsahu
- Mikulášská kryptobesídka 2005 – CFP
- KEYMAKER 2005 - sout?ž o nejlepší studentskou práci
- Výzva k rozlušt?ní textu zašifrovaného Enigmou - ?ešení
B. Kontrola certifika?ní cesty, ?ást 1. (P.Rybár) 4-11
C. O nezískate?nosti rodného ?ísla z jeho hashu (M.Pivoluska) 12-13
D. P?ehledová zpráva o významných publikacích a projektech na téma
poskytování anonymity, klasifikace a m??itelnost informa?ního soukromí
(privacy), ?ást 2. (M. Kumpošt) 14-17
E. Kryptografické eskala?ní protokoly, ?ást 1. (J. Krhovják) 18-21
F. Recenze knihy Jon Erickson: Hacking - um?ní exploitace 22
G. O ?em jsme psali v ?ervnu 2000-2004 23
H. Záv?re?né informace 24

Studenty (v?etn? st?edoškolák?) speciáln? upozor?uji na vyhlášenou sout?ž o nejlepší studentskou práci - KEYMAKER 2005!

Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


<<- novější - Spole?nost Eracom Technologies uvolnila novou verzi kryptografického API ProtectToolkit C v3.24.00
Design: Webdesign