Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Honda Canada: pr?nik vystavil rizik?m data 280 000 zíkazník?

27.05.2011
Pr?nik byl objeven v druhé p?lce února. Citlivá data (jako bankovní údaje) by snad nem?la být ohrožena. Kompromitována by m?la být jména zákazník?, adresy, identifika?ní ?ísla vozidel a v n?kterých p?ípadech i ?ísla jejich ú?tu u spole?nosti Honda Financial Services.
Zdroj: http://www.computerworld.com/s/article/9217094/Update_Honda_Canada_breach_exposed_data_on_280_000_individuals?taxonomyId=17
Autor: JP


<<- novější - Mac Malware: falešný antivir Mac Guard
?ína potvrzuje, že využívá online armádu - starší ->>
Design: Webdesign