Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

K objasn?ní prosincového pr?niku k dat?m spole?nosti Honda

26.01.2011
Služby v cloudech musí mít p?ísné bezpe?nostní politiky. Je t?eba omezit data, které organizace sdílí se svým poskytovatelem cloudu. V tomto p?ípad? došlo ke kompromitaci databáze uživatel?, kterou Honda sdílela s (e-mail) marketingovou spole?ností. Celkem se to týkalo p?es 2 milión? zákazník?, kompromitovaná data obsahovala p?ihlašovací data, e-mailové adresy a speciální 17-místné ?islo (Vehicle Identification Number).
Zdroj: http://www.eweek.com/c/a/Security/Honda-Data-Breach-Highlights-Need-to-Set-Strong-Cloud-Security-Policies-275799/?kc=rss
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Muž umí detekovat, zdali jste p?ihlášeni do G-mailu, Twitteru, Facebooku atd.
USA - republikáni cht?jí, aby poskytovatelé zaznamenávali data uživatel? - starší ->>
Design: Webdesign