Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Hotmail - nalezena bezpe?nostní díra

06.06.2005
Umož?uje úto?níkovi prohlíšet si cizí schránky a manipulovat s nimi. Vše co je t?eba je - zaslat majiteli schránky e-mail a p?esv?d?it ho, aby si otev?el ur?itou webovskou stránku.
Zdroj: http://seclists.org/lists/fulldisclosure/2005/Jun/0018.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Forenzní analýza - Chain of Evidence Model
Bluetooth - ukázáno, jak obejít ochrany - starší ->>
Design: Webdesign