Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Voln? dostupný dokument ke správ? rizik - FAIR - ISO/IEC 27005 Cookbook

08.03.2011
Materiál (52 stran) je v?nován p?ístupu FAIR (Factor Analysis for Information Risk) op?eného o normu ISO/IEC 27005. Názvy kapitol:
  1. Introduction
  2. How To Manage Risk
  3. What Information is Necessary for Risk Analysis?
  4. How to use FAIR in your ISMS
  5. Risk Management Program Worksheet (p?íloha)
Nezbytná je registrace.
Zdroj: https://www2.opengroup.org/ogsys/jsp/publications/PublicationDetails.jsp?publicationid=12239
Autor: JP


<<- novější - Bezpe?nost koncového bodu, kde vznikají r?zné pot?eby pro antivirová ?ešení?
Hacke?i zaúto?ili na po?íta?e francouzské vlády - starší ->>
Design: Webdesign