Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Deset rozší?ení pro v?tší bezpe?nost Google Chrome

25.02.2011
Michal ?erný na Lup?: Rozší?ení ur?ených pro Google Chrome je celá ?ada. V dnešním p?ehledu se podíváme na deset z nich, které se snaží u?init používání tohoto prohlíže?e bezpe?n?jším. ?e? bude o nástrojích pro práci s cookies, blokování skript? ?i reklam nebo podpo?e šifrovaného p?enosu dat.
Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/deset-rozsireni-pro-vetsi-bezpecnost-google-chrome/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Používání jednoho a téhož hesla pro r?zné ú?ely - k ?emu to až pak vedlo?
N?které voln? dostupné bezpe?nostní nástroje (online skenery) - starší ->>
Design: Webdesign