Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Útok umí zjistit kryptografické klí?e ze signálu mobilu

17.02.2011
Demonstrovali ho odborníci ze spole?nosti Cryptography Research. Jejich analýza signálu (demodulace) umož?uje zjistit, co za?ízení d?lá v dob?, kdy provádí kryptografické operace. Lze tak zjistit SSL klí?. V podstat? se jedná o to, že dnešní mobily neumí provád?t kryptografii bezpe?nou cestou - existuje „postranní“ kanál, kterým unikají informace o provád?ných akcích. Pokud je mobil používán nap?íklad jako za?ízení pro provád?ní plateb, vznikají takto pro jeho uživatele rizika.
Zdroj: http://threatpost.com/en_us/blogs/attack-can-extract-crypto-keys-mobile-device-signals-021611
Autor: JP


Design: Webdesign