Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Neuv??itelné podruhé: Jak šifruje passwordy Cisco VPN client? No p?ece klí?em, který si každý m?že zjistit !?!

22.10.2005
Na sv?t? je jen n?kolik tisíc kryptolog? (nepo?ítaje v to ty vládní). Když to takhle p?jde dál, budou to velmi upracovaní lidé... Moje manželka, léka?, když jsem jí to sd?lil, prohlásila "to je ale strašný, m?li by rad?ji prodávat gumový ka?ery". No, nevím, jestli myslela ty kryptology nebo Cisco nebo gumárny. To nechávam rad?ji otev?ené, aby m? n?kdo nežaloval. T?eba je to všechno jenom bublina, tak si t?eba jen tak vyzkoušejte ten expolit, co je na uvedeném linku jestli to funguje.

Password je zašifrován pomocí ?et?zce, který je odvozen od aktuálního ?asu. Hodnota je uložena u klienta. Kdokoli tedy m?že password odšifrovat. Proboha, copak neznají hašovací funkce? N?kde se z?ejm? vloudila chybi?ka. Spole?n? s dnešní zprávou o šifrování PIN? na bankomatové kart? je to další do sbírky tzv. šifrovacích ud?látek. Je jich nekone?né množství, ale vždycky m? p?ekvapí, co se dá ješt? vymyslet za blbost.

Z originálu vyjímám: Cisco Password Encryption reversed
The algorithm
The algorithm which is used to encrypt a given user/group password is shown below (for further details just consult the source code):

· The current date as a string is retrieved (e.g. Mon Sep 19 20:00:00 2005)
· Then a SHA-1 Hash h1 is computed (20 Bytes)
· h1 is modified and a new Hash h2 is calculated
· h1 is again modified and h3 is calculated
· the 3DES key is made of h2 and the first 4 bytes of h3
· The password is encrypted using 3DES in CBC Mode. The IV consists of the first 8 bytes from h1.
· The algorithm computes a last hash h4 from the encrypted pasword
· The key “enc_UserPassword” in our profile file now looks like ths: h1|h4|encrypted password

Pokud máte n?jaké dotazy, autor odhalení algoritmu žádá o zaslání mailu, viz link výše...
Zdroj: http://evilscientists.de/blog/?page_id=343
Autor: VK


<<- novější - Chcete si po?ídit repliku Enigmy ?
Design: Webdesign