Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

WikiLeaks, jak se tomu dalo p?edejít

16.02.2011
Organizace se nyní ve svých vyjád?eních soust?e?ují na Wiki, mén? už na Leaks. P?itom vše je p?edevším o v?erejších chybách, ?íká autor ?lánku Ken Ammon. Situace s WikiLeaks by m?la sloužit nejmén? jako alarm pro kontrolu p?ístup? sí?ových administrátor? a privilegovaných uživatel?. Organizace by m?ly p?istoupit na modely typu „nulová d?v?ra“.
Zdroj: http://www.eweek.com/c/a/Security/Rethinking-Access-Controls-How-WikiLeaks-Could-Have-Been-Prevented/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Šifrování 101 - absolutní základy
Výzkumná zpráva o rizikovém chování na internetu (pedagogická fakulta UP, Olomouc) - starší ->>
Design: Webdesign