Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Organizace by m?ly mít ?ádné dispozi?ní politiky k ochran? svých citlivých dat

29.12.2011
Co se d?je s daty, která z?stávají na starých po?íta?ích? Autor ?lánku uvádí n?kolik p?íklad? situací, kdy osobní a jiná citlivá data z?stávají na pevných discích po?íta??. Mj. je zde uveden Manning?v notebook, kdy data byla jednou p?emazána (p?epsána nulami) a p?esto se vyšet?ovatel?m poda?ilo je obnovit.
Zdroj: http://www.eweek.com/c/a/Security/Enterprises-Need-Proper-Computer-Disposal-Policies-to-Protect-Sensitive-Data-191175/
Autor: JP


<<- novější - Stratfor: úto?níci se chystají zve?ejnit e-maily
Stratfor - Anonymous informují o uniklých informacích, které se týkají speciálních sil (Special Forces) - starší ->>
Design: Webdesign