Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jaký je rozdíl mezi diskrétností a soukromím (jakožto bezpe?nostními koncepty)

01.02.2011
Anglická sloví?ka ozna?ující tyto pojmy jsou : secrecy a Privacy. Chad Perrin se v ?lánku pokouší vymezit odlišnosti v chápání jejich obsahu. Diskrétnost se týká pokusú? skrýt informaci, ke které se lze dostat shromážd?ním dostupných fakt?. Oproti tomu soukromí chrání komunikaci mezi partnery p?ed odposlechnutím.¨Tato pojetí pak Perrin objas?uje na p?íkladech.
Zdroj: http://www.techrepublic.com/blog/security/the-difference-between-secrecy-and-privacy-as-security-concepts/5002
Autor: JP


<<- novější - P?ipojte se sami k internetu (pokud vám vaše vláda tento p?ístup uzav?e)
Sociální sít? : které informace o vás vydají? - starší ->>
Design: Webdesign