Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Britská policie uv?znila p?t „ú?astník?“ Anonymous DDoS útoku

28.01.2011
I když to nebylo oficiáln? sd?leno, p?edpokládá se, že se jedná o tytéž lidi, kte?í se podíleli na útocích proti spole?nostem, které p?estali spolupracovat s WikiLeaks.
Zdroj: http://www.eweek.com/c/a/Security/UK-Police-Arrest-5-in-Anonymous-DDoS-Attacks-684053/?kc=rss
Autor: JP


<<- novější - FBI - 40 soudních p?íkaz? k domovním prohlídkám aktér? útok? Pro WikiLeaks
Infikovaná USB za?ízení - starší ->>
Design: Webdesign