Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Co vám hrozí, když se váš po?íta? zapojí do DDoS útoku t?eba na banku

13.03.2013
Z úvodu: Nedávné útoky na banky a ?eské zpravodajské servery byly vedeny z podvržených IP adres. Možná se na n?m podílely b?žné, špatn? zabezpe?ené domácí po?íta?e. Teoreticky t?eba i ten váš. Hrozí vám jako majiteli nezabezpe?eného stroje n?co? Je možné vystopovat skute?ného úto?níka?

Obdobnému tématu se v?nuje ?lánek Je váš po?íta? sou?ástí botnetu? Jak to poznat a co d?lat
Zdroj: http://technet.idnes.cz/ddos-hrozba-cxk-/sw_internet.aspx?c=A130308_124737_sw_internet_nyv
Autor: JP


<<- novější - Vyšel (IN)SECURE Magazine Issue #37
Bezpe?nost: nejd?íve bude h??, pak teprve lépe - starší ->>
Design: Webdesign