Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Ochrana dat na p?enosných za?ízeních

11.01.2011
Tony Bradley - 2 ?i více terabajt? dat snadno str?íte do kapsy. Co však s ochranou t?chto dat? Co vše se m?že stát - porucha disku, jeho krádež. Šifrujte, zálohujte.
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2011/011011-protecting-data-on-portable.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Top 10 - pr?vodce k ochran? citlivých dat p?ed interními šk?dci
Jednoduchost návrhu je d?ležitou složkou bezpe?nosti open source - starší ->>
Design: Webdesign