Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jednoduchost návrhu je d?ležitou složkou bezpe?nosti open source

11.01.2011
Chad Perrin pokra?uje ve své sérii ?lánk?, která je v?nována problematice bezpe?nosti open source.
Zdroj: http://blogs.techrepublic.com.com/security/?p=4943&tag=leftCol;post-4943
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Ochrana dat na p?enosných za?ízeních
Twitter a data WikiLeaks - právní spory - starší ->>
Design: Webdesign