Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Doporu?ení k bezpe?né skartaci nepot?ebných soubor?

04.01.2011
V tabulce jsou uvedeny ?asové lh?ty pro r?zné typy soubor?. Samoz?ejm? - je t?eba zohlednit ?eskou legislativu.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=10384
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Komentá? k nedávno vydané p?íru?ce OWASP pro vytvá?ení bezpe?ného SW
Americké ministerstvo národní bezpe?nosti rozbilo vietnamský gang - starší ->>
Design: Webdesign