Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 51/2010

27.12.2010
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek p?edposledního týdne letošního roku upozorníme na n?která varování p?ed možnými pokusy o podvody b?hem svátk?, informaci k zneužívání sociálních sítí a pokra?ující diskuzi k možným zadním vrátk?m v OpenBSD.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-konec-roku-a-prehledy/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Banky a WikiLeaks
Japonsko - tvorba po?íta?ových vir? bude zakázána - starší ->>
Design: Webdesign