Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

HTTP Anti-Virus Proxy (HAVP) jako ochrana p?ed útoky z web?

24.11.2010
Daniel Bachfeld popisuje využitelnost tohoto voln? dostupného nástroje, vysv?tluje podrobn? postup pro jeho konfiguraci.
Zdroj: http://www.h-online.com/security/features/Using-the-HAVP-anti-virus-proxy-to-protect-from-web-attacks-1071574.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - USA, Rusko a ?ína a kybernetická bezpe?nost jako nové globální vále?né pole
Rootkit na sí?ové kart? - starší ->>
Design: Webdesign