Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Rootkit na sí?ové kart?

24.11.2010
O tom, že je to reáln? možné, p?esv?d?uje ve?ejnost francouzský odborník Guillaume Delugré (Sogeti ESEC). Prezentoval své výsledky na konferenci hack.lu minulý m?síc - viz komentá? Presentation at Hack.lu : Reversing the Broacom NetExtreme´s firmware.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2010/11/23/network_card_rootkit/
Autor: JP


<<- novější - HTTP Anti-Virus Proxy (HAVP) jako ochrana p?ed útoky z web?
USA - podána žaloba na banku pro nedostate?nou ochranu finan?ních transakcí - starší ->>
Design: Webdesign