Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Top 10 hrozeb na internetu a jak je eliminovat

12.11.2010
Sedmistránková studie (MessageLabs) vyhodnocuje odpov?di 273 IT manažer?. Je zde ukázán následující žeb?í?ek online hrozeb:
 1. Time-wasting on social networking and similar sites (86 percent)
 2. Enforcing acceptable use policies a challenge (53 percent)
 3. The ability to monitor employee web use (52 percent)
 4. Keeping security systems up to date with patches and signatures a challenge (49 percent)
 5. Legal risks such as employees visiting inappropriate websites (44 percent) and the accidental disclosure of confidential information online (57 percent)
 6. Keeping internet bandwidth free for legitimate business use (44 percent)
 7. Protecting remote and home workers (42 percent)
 8. Employees using unauthorized web-based applications (42 percent)
 9. Protecting the organization against spyware and malware (40 percent)
 10. Protecting multiple offices and locations (19 percent generally but 76 percent among companies with 500 or more employees)
V druhé ?ásti studie jsou ukázány možné cesty vedoucí k eliminaci t?chto hrozeb.
Zdroj: http://resources.computerworld.com/ccd/assets/3780/detail
Autor: JP


<<- novější - David Kahn a NSA
Falešné antiviry - p?esv?d?ují o nich poplašnými zprávami na Skype - starší ->>
Design: Webdesign