Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Letos za p?l roku 1862 nových hrozeb na internetu, rozsáhlá studie od Symantecu, hodnocení, trendy

27.09.2005
Studie obsahuje také budoucí trendy. Hrozby a útoky se posunují od všeobecných útok? na síti ke stanicím a jsou více cílené. Budeme se stále více setkávat se sít?mi bot?, zákaznicky uzp?sobitelnými škodlivými kódy a útoky na webové aplikace a browsery. Na rozdíl od tradi?ní aktivity je mnoho sou?asných hrozeb motivováno ziskem. Souvisí to ?asto s krádeží identity, vydíráním a krádežemi. Porovnejte s p?edchozími studiemi. Tahle v po?adí osmá se týká první poloviny letošního roku.
Zdroj: http://enterprisesecurity.symantec.com/content.cfm?articleid=1539
Autor: VK


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Rhybá?i a falešné Yahoo! - starší ->>
Design: Webdesign