Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

NSA - v?tšina postup?, které používáme v našem vývoji, existuje v otev?ených zdrojích

11.11.2010
?lánek je komentá?em k vystoupení Neila Ziringa (technický ?editel NSA) na akci OWASP AppSec conference. Ziring zejména zd?raznil pot?ebu bezpe?nosti vyvíjených aplikací.
Zdroj: http://threatpost.com/en_us/blogs/nsa-our-development-methods-are-open-now-111010
Autor: JP


<<- novější - ?ína vydá jednotná pravidla pro tresty za po?íta?ovou kriminalitu
Google varuje, nep?evád?jte své kontakty do Facebooku - starší ->>
Design: Webdesign