Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Facebook a Twitter - neprošly nedávným bezpe?nostním hodnocením

10.11.2010
Stojí za ním Digital Society a hodnocení se týkalo využívání SSL a odolnosti v??i útok?m na tento typ spojení. Zjišt?né nedostatky vedou nap?íklad k tomu, že je možné vytvá?et falešné stránky Facebooku pro p?ihlašování a zjiš?ovat tak p?ihlašovací data uživatel?.
Zdroj: http://www.scmagazineus.com/facebook-twitter-fail-latest-security-assessment/article/190264/
Autor: JP


<<- novější - Pianista si dal sv?j notebook do opravy a ... p?išel pak o 20 milión? dolar?
G2 Android Phone - odstran?ní ochran (jailbreak) - starší ->>
Design: Webdesign