Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Facebook vystupuje proti tomu, aby jeho uživatelé p?edávali svá p?ihlašovací data zam?stnavatel?m

27.03.2012
V tomto sm?ru je snad i chystána odpovídající legislativa (USA).
Zdroj: http://www.eweek.com/c/a/Security/Facebook-Pushes-Back-Against-Employers-Wanting-Passwords-709391/
Autor: JP


<<- novější - SMB BootCamp, voln? dostupný nástroj od AVG nau?í bezpe?nostnímu myšlení
TSA zabránila Bruce Schneierovi sv?d?it p?ed kongresem ohledn? letištních skener? - starší ->>
Design: Webdesign