Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel e-zin Crypto-World 4/2005

15.04.2005
Crypto-World 4/2005

Práv? vyšlo nové ?íslo e-zinu Crypto-World.
Registrovaným odb?ratel?m (830) byly sou?asn? e-mailem zaslány kódy k jeho stažení. Pokud pat?íte mezi odb?ratele a kódy jste ve svém e-mailu nenašli, požádejte o n? na adrese ezin@crypto-world.info a kódy Vám obratem zašleme....

?tená?e si dovoluji upozornit na druhý díl ?lánku Vlastimila Klímy : Co se stalo s hašovacími funkcemi?, který obsahuje vynikající a zasv?cený p?ehled aktuálního stavu v této oblasti, v?etn? bohatých citací.

Obsah Crypto-World 4/2005
-------------------------
A.Co se stalo s hašovacími funkcemi?, ?ást 2. (V.Klíma) 2-11
B.Neviditelné (sympatetické) inkousty (P. Vondruška) 12-15
C.Formáty elektronických podpis? - ?ást 3.(J.Pinkava) 16-21
D.O ?em jsme psali v dubnu 2000-2004 22
E.Záv?re?né informace 23
P?íloha (PR) : sina.pdf
J.Strelec (Secunet) : SINA - BEZPE?NÁ KOMUNIKA?NÍ INFRASTRUKTURA

Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Zprovozn?na nová funkce (heuristické vyhledávání) v archívu NEWS.
E-zin Crypto-World 3/2005 uvoln?n k volnému stažení ! - starší ->>
Design: Webdesign