Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Trendy hrozeb pro Windows - jak se na n? dívá spole?nost McAfee?

22.10.2010
Paula Greve vystoupila na firemní akci Focus 2010 security conference, ?lánek shrnuje myšlenky obsažené v tomto vystoupení. Komentovala p?esun k útok?m velice cíleným na jedince (obdobným útoku Aurora) a další trendy (falešné antiviry, botnety, phisherské útoky, spam). P?edpovídá, že v budoucnu se budeme ?ast?ji setkávat s tzv. vícenásobnými útoky (multiple attack vectors) a jejich p?edm?tem budou ve v?tší mí?e konkrétní osoby v organizacích.
Zdroj: http://www.itwire.com/business-it-news/security/42620-windows-threat-trends-the-view-from-mcafee
Autor: JP


<<- novější - Zakázané triky . Minip?íru?ka Hackera
Jak se chránit p?ed makroviry - starší ->>
Design: Webdesign