Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Spole?nost McAfee na konferenci RSA k útoku Aurora

05.03.2010
Komentá? k této studii je v ?lánku Threat Level Privacy, Crime and Security Online ‘Google’ Hackers Had Ability to Alter Source Code.

Útok roku, tak se bez nadsázky dá už nyní Aurora ozna?it díky pozornosti, která je jí v?nována. P?edložená studie ve svém rozboru mj. upozor?uje na její potenciál, který se týká možností zm?nit zdrojový kód (software-configuration management systems - SCM).
Zdroj: http://www.wired.com/images_blogs/threatlevel/2010/03/operationaurora_wp_0310_fnl.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - BlackBerry - studie rozebírající škodící aplikace pro tento systém
Uživatelé Windows záplatují v pr?m?ru každý pátý den - starší ->>
Design: Webdesign