Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

UK : p?íprava nové strategie ve vztahu ke kybernetické bezpe?nosti

19.10.2010
Jaké nejv?tší hrozby vidí nyní britská vláda:
  • Terorizmus, v?etn? zbraní hromadného ni?ení
  • Kybernetický útok
  • Nehoda velikého rozsahu ?i p?írodní katastrofa
  • Mezinárodní vojenská krize, do které bude Velká Británie vtažena
Podrobnosti k britské bezpe?nostní strategii obsahuje práv? vydaný dokument: komentá? k n?mu (?len? vlády) je pak na stránce:
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2010/10/18/national_security_strategy_information_free/
Autor: JP


<<- novější - USA zjednodušují technické p?ekážky pro provád?ní odposlech?
Objevila se bezprecedentní vlna exploit? v Jav?, ?íká Microsoft - starší ->>
Design: Webdesign