Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

MIcrosoft : Spojené státy jsou domovem v?tšiny botnet?

15.10.2010
V ?lánku jsou komentována ?ísla z deváté verze dokumentu Microsoftu Security Intelligence Report. Celkem 2.2 miliónu po?íta?? v USA je pod kontrolou botnetu. P?itom v Brazilii, která je na druhém míst? takovéhoto žeb?í?ku je pod kontrolou botnet? 550 000 po?íta?? (tj. ?ty?ikrát mén?). Nej?ast?ji se jako botnet malware vyskytují Rimecud, Alureon a Hamweq. Po?ty infekcí t?mito t?emi klesají, zatímco Pushbot, který se nachází na ?tvrtém míst? má rostoucí tendenci (z hlediska po?tu infikovaných po?íta??).

Zprávu Microsoftu najdete zde - Security Intelligence Report.
Zdroj: http://www.eweek.com/c/a/Security/Microsoft-US-Home-to-Most-Botnet-PCs-216614/?kc=rss
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - K ší?ení bankovního trojana ZeuS
Ochranný mechanizmus Microsoftu EMET - jak ho správn? nakonfigurovat - starší ->>
Design: Webdesign