Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Microsoft: Security Intelligence Report

12.10.2011
Prezentován je v rámci akce RSA Europe - Crims prefer old exploits: Microsoft. Je zde nap?íklad konstatováno, že kriminální strana dává p?ednost starým exploit?m, význam exploit? nulového dne je zbyte?n? nadhodnocen. Samotný dokument má 168 stran, jeho shrnutí (stáhnout ho lze z téže stránky) má stránek 19. Jeho výsledky se týkají prvního pololetí roku 2011. Zajímavý je nap?. graf, který se týká cest ší?ení malware:
 • 44,8 procent - spoluprací uživatele
 • 26,0 procent - Autorun USB
 • 17,2 procent - Autorun, sí?
 • 4,4 procenta - infikovaný soubor
 • 3,2 procenta - exploit (aktualizace již dávno existuje)
 • 2,4 procenta - exploit (aktualizace existuje)
 • 1,7 procenta - útok hrubou silou na heslo
 • 0,3 procenta - makra Office
 • 0,0 procent - exploit nulového dne
Viz také komentá? - Zero-Days Account for Less Than 1 Percent of Attacks: Microsoft .
Zdroj: http://www.microsoft.com/security/sir/default.aspx
Autor: JP


<<- novější - Odborníci k nejv?tším hrozbám ve vztahu k bezpe?nosti cloud?
K útoku na RSA (vyjád?ení spole?nosti na konferenci RSA Europe) - starší ->>
Design: Webdesign