Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Botnety na kompromitovaných po?íta?ích odpovídají za 87 procent spamu

14.10.2010
Tato skute?nost byla zmín?na mezi ?ísly, která uvedl zástupce spole?nosti Microsoft na konferenci RSA Europe. Další komentá? k tomuto vystoupení - Microsoft will look to courts for botnet takedowns - se zabývá úmyslem Microsoftu zesílit boj proti botnet?m. Zdá se, že v tomto sm?ru rivalita mezi Google a Microsoftem by mohla být užite?ná.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2010/10/13/ms_botnet_spam_update/
Autor: JP


<<- novější - Špatné praktiky p?i práci s hesly a jak je zm?nit
Schneier : FBI a sledování - starší ->>
Design: Webdesign