Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Konfernce HacKid je v?nována ochran? d?tí na internetu

06.10.2010
Stránky samotné akce (první tohoto typu v?bec) jsou zde - The HacKid Conference.
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/621867/security-starts-with-your-children-so-get-to-hackid-con-
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Základy bezpe?nosti SW pro manažery vývoje aplikací
Sociální inženýrství prost?ednictvím sociálních sítí - starší ->>
Design: Webdesign